Molenbezoek zaterdag 11 juli

Beste leden,                                                                                              juli 2015

Door omstandigheden brengen wij dit jaar geen bezoek aan een tuin van één van onze leden zoals aangegeven op ons jaarprogramma maar organiseren wij een molenbezoek.

Op zaterdag, 11 juli aanstaande, vertrekken wij om 14u00’ per fiets aan de kerk van het Herent voor een bezoek aan de Bemvoortse molen.

Dit is een watermolen van het onderslagtype die zich bevindt op het riviertje de Dommel. Hij werd voor het eerst vernoemd in 710 n. Chr. en is daarmee één van de oudste molens in de regio. In 1259 verkocht Graaf Arnold IV van Loon de molen aan de abdij van Floreffe. Omstreeks 1900 werd de molen gerestaureerd. De watermolen zelf is nog steeds in werking.

Van daaruit fietsen wij richting Sint-Huibrechts-Lille voor een bezoek aan de wind-molen. De molen van Sint-Huibrechts-Lille, van het type bovenkruier,  is een beeldbepalend monument in het landschap en een geschied-kundige en archeologische site. De molen is beschermd monument sinds 28 januari 1980.

Aan de Lilse Meulen voorzien wij dan nog een natje en een droogje.

Het bestuur.