011 44 73 89 info@tuinhierthent.be
“Beste tuinhier-lid,
2021 is tegelijk een jaar om bij stil te staan en een jaar om best snel te vergeten, 

een jaar waarin veel gebeurd is, behalve in ons verenigingsleven.Samen kunnen we ervoor zorgen dat 2022 een beter jaar wordt.

Het bestuur wenst jullie in ieder geval een voorspoedig en vooral gezond 2022 toe
met vele mooie momenten in jullie tuin, met vrienden, met tuinhier ’t Hent-Lille!”
 
 
Zo zouden wij u verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie aanstaande donderdag, 20 januari.
Maar helaas, voorlopig kan het nog niet, mag het nog niet.
Zelfs het hapje en het drankje, buiten, na de Sint-Theunismis van morgen gaat niet door.
Momenteel bekijken wij wat we wel kunnen doen van zodra de situatie het toelaat.
Wij wensen in ieder geval dat jullie van corona gespaard mogen blijven.
 Met vriendelijke groet,Het bestuur van Tuinhier ’t Hent en Lille